Toernooiregelementen

> Toernooiregelementen

Tijdens het TopParken Tournament U14 worden de volgende toernooiregelementen gehanteerd. Deze zijn ook te vinden in de toernooigids.

1. De wedstrijden worden gespeeld conform de KNVB-reglementen.

2. De spelers die gerechtigd zijn om aan het 26e TopParken Tournament U14 2022 deel te nemen moeten geboren zijn in 2008 of daarna. Voor de spelers van VV Lunteren geldt: geboren zijn in 2007 of daarna.

3. Ieder team is verplicht voor aanvang van het toernooi aan de organisatie een lijst van spelers te overhandigen inclusief voornaam, achternaam en geboortedatum.

4. De leid(st)ers van de deelnemende teams dienen de spelerspassen, bij navraag door de toernooileiding, te kunnen overhandigen.

5. In de voorronden wordt er gespeeld in 3 poules van 4 teams, deze spelen een halve competitie, vervolgens wordt er gespeeld zoals vermeld in de toernooigids.

6. Alle wedstrijden duren 2 x 20 minuten, met 2 minuten rust. Blessuretijd maximaal 2 minuten alleen gegeven na 2e helft wedstrijd.

7. De nummers 1 en 2 van iedere poule en de twee beste nummer 3 spelen voor de 1e t/m 8e plek. De nummers 4 van iedere poule en de overige nummers 3 spelen in een halve competitie voor de 9e t/m 12e plek.

8. In de 1/4 finale wordt niet gespeeld tegen een team uit je eigen poule. Indien dit toch vanuit het schema blijkt te gebeuren, dan beslist de wedstrijdleiding.

9. Indien twee of meer teams in de voorronden en in de eindstand om de 9e t/m 12e plek een gelijk aantal punten behalen, dan wordt de ranglijst vastgesteld aan de hand van achtereenvolgens:
a. Het doelsaldo
b. Het meeste aantal goals voor
c. De uitslag van de onderlinge wedstrijd
d. Te nemen strafschoppen (zie punt 10)

10. In geval van strafschoppen (zie punt 9d) nemen vijf verschillende spelers uit beide teams om en om een strafschop op een speciaal ingerichte plek op het sportpark. Is er daarbij nog geen beslissing gevallen, dan wordt er telkens twee strafschoppen genomen, om en om door een van de resterende spelers van beide teams totdat daar een winnaar uit voortkomt.

11. Wanneer een wedstrijd na de voorronden in een gelijkspel eindigt, worden onmiddellijk na de wedstrijd strafschoppen genomen zoals in punt 10 omschreven.

12. Wisselen van spelers:
– Tijdens de wedstrijd mag elk team maximaal vijf spelers wisselen
– Wisselen is toegestaan tijdens de wedstrijd (maximaal drie keer ) en
tijdens de rust.

13. Indien de finale in een gelijkspel eindigt, worden er meteen na afloop straf schoppen genomen zoals in punt 10 aangegeven.

14. Er wordt voor iedere wedstrijd getost door de scheidsrechter.

15. Alle wedstrijden worden geleid door een arbitraal trio.

16. Ieder team is verplicht reserveshirts mee te nemen van een duidelijk afwijkende kleur. Bij gelijke kleding draagt het eerstgenoemde team in het wedstrijdschema de reserve shirts.

17. Een speler die tijdens één van de wedstrijden uit het veld wordt gezonden (2x geel of direct rood), is voor de eerstvolgende wedstrijd geschorst, tenzij de toernooicommissie anders beslist. Tegen de opgelegde straf is geen beroep mogelijk.

18. De deelnemende verenigingen zullen m.b.t. schade aan gebouwen, reclameborden, beplantingen of andere bezittingen van VV Lunteren, veroorzaakt door spelers van één van de verenigingen, aansprakelijk worden gesteld voor de opgelopen schade.

19. Voetbalvereniging Lunteren en de toernooiorganisatie zijn niet aansprakelijk voor het zoekraken en/of diefstal van geld en eigendommen.

20. In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toernooicommissie. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

> Onze sponsoren